Herning Nordre Kirkegård er resultatet af en nordisk konkurrence om en kirkegård med kapel i 1964, vundet af arkitekt Knud Joos og landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt og anlagt 1967-70. Projektet er fra en tid, hvor man tænkte stort og geometrisk, både i bygnings- og landskabsarkitektur. Det 200 x 300 m store areal markerer sig udadtil som en kraftig, firskåren skov, et stort plantemassiv i det dengang åbne, lys- og vindeksponerede vestjyske slettelandskab. Plantemassivet består yderst af en 10 til 30 m bred randbeplantning, inden for hvilken ligger et lige så bredt græsbælte. Egeskov, der gennemskæres af fem chausséstensbelagte stier, udfylder resten af arealet. Der er begravelsessteder i både græsbælte og den frodige skovbund under egetræerne, og de er alle orienteret mod øst og uden gravhække. Kirkegården er senere udvidet, bl.a. med kvadratiske urnehaver udformet af landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen i 1997.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Herning Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde