Hindsgavl Klint ligger under den gamle Lillebæltsbro på nordsiden af Hindsgavlhalvøen. Den blottede lagserie er 700 m lang og 11 m høj og består af sand, der blev aflejret i laguner og på barriereøer i Sen Oligocæn og Tidlig Miocæn. Aflejringerne tilhører Vejle Fjord Formationen.

Det ældste sandlag blev aflejret under storme. Sandet overlejres af vekslende lag af sand og ler, der blev afsat af tidevand for ca. 23 mio. år siden. Lagene viser, at tidevandet skiftede to gange i døgnet. Herover følger tykke, lagdelte sandlag, der veksler mellem lag med bølgeribber og lag, som blev aflejret på strandplanet, og som opad bliver gradvis grovere. Sandet overlejres af mere grovkornede sandlag, der er aflejret ved en barriereø helt inde ved kysten.

Sandlagenes forskellige sedimentstrukturer viser, at aflejringsmiljøet har ændret sig fra en tidevandsflade over et strandplan til en barriereøstrandbred. Hele lagserien er således aflejret i en periode med havstigning, hvor kystlinjen rykkede tilbage.

Videre læsning

Læs mere om Middelfart Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi