Kort over de overfladenære jordarter i Hjørring Kommune. At aflejringerne fra Yoldiahavet (Ishavet) kan findes mere end 20 km inde i landet, skyldes, at landet siden har hævet sig. Landhævningen foregår stadig, hvilket forklarer, at de yngre aflejringer fra Littorinahavet (Stenalderhavet) nu også er blevet land.
.

De øverste geologiske lag i Hjørring Kommune består af istidsaflejringer, havaflejringer og flyvesand. Aflejringerne fra den sidste istid består af smeltevandssand og -ler samt lidt moræneler. Disse aflejringer kommer bl.a. til syne i kystklinterne og andre geologiske blotninger, som indeholder ler, sand og grus, der blev afsat af gletsjere eller smeltevandsfloder. Lagene er ofte presset op eller på anden måde forstyrret af gletsjernes bevægelser, som det eksempelvis ses i Rubjerg Knude på Lønstrup Klint. Havaflejringerne består af ler og sand fra Yoldiahavet (Ishavet) og af sand fra det senere Littorinahav (Stenalderhavet). Dertil kommer nutidige lag af flyvesand.

Under de overfladenære lag findes flere aflejringer fra de kvartære istider og mellemistider. De har samlet en tykkelse på ca. 100 m og indeholder flere grundvandsmagasiner, ligesom en række råstofgrave går ned i aflejringerne. Under istidslagene i mere end 100 m’s dybde ligger hvidt skrivekridt, som blev aflejret i Kridttidens hav for mere end 65 mio. år siden. Disse lag er dog ikke blottet i Hjørring Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi