Karlstrup Mose ligger på den sydlige side af Møllebæksystemet som nabo til Karlslunde Mose, og de udgør en sammenhængende ådal med mose- og strandengsområde. Mosen har været i landbrugsdrift, drænet og udsat for et stort græsningstryk.

Med tiden er mosen dog blevet en mere våd naturtype med et knap så voldsomt græsningstryk og har derfor i dag åbne enge og våde vandhuller. Det giver gode muligheder for, at forskellige plantearter kan spire i den lave og våde vegetation. Især i den østlige del vokser der planter som trævlekrone, der har lyserøde blomster, kærtidsel, hvis purpurrøde blomster sidder i små kurve, og hulkravet kodriver, der står med sine gule blomster i det tidlige forår.

I småsøer og vandhuller finder man butsnudet og spidssnudet frø. Der er registreret over 100 forskellige fugle i mosen, bl.a. engsnarren, der er sky, men ofte opdages på sin stemme, som er et kraftigt, gentaget krækskræks. Af ynglefugle er nattergalen iørefaldende. Dens sang genlyder over krattene forår og forsommer.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Solrød Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land