3340 matr. 210b oversigt, fra sydende. Set fra SØ.
.
3318 matr. 210a sten med indhugninger vest for gården. Set fra SV.
.
3314 matr. 210a oversigt matriklens NØ-hjørne. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45239
Sted- og lokalitetsnummer
070610-8
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1067 e.Kr.); Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1536 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1661 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Menighedsrådet, matr.nr. 210a Maribo kommune, matr.nr. 210b. Birgittinerklosterets sydlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters sydlige del, brødreklo- steret, er beliggende under jordovefladen.

Undersøgelseshistorie

1900
Beskadigelse/hærværk - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1935
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBirgittinerklosterets sydlige del. Ruinerne af det middelalderlige birgittinerklosters sydlige del, brødreklosteret, er beliggende under jordoverfladen.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1987
Byggeri og anlæg - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1987
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1988
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1989
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2001
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Privat opsamling - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2017
Museal udgravning - Museum Lolland-FalsterMuseet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links