Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291214
Sted- og lokalitetsnummer
160303-64
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lovby Kirketomt Ruinen af Lovby Kirketomt er beliggende under jordoverfladen. Det fredede areals udstrækning er angivet på vedlagte dekla- rationsrids. Arealet er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1910
Ler- /mergelgravning - Horsens Museum
1910
Anden transaktion om genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1936
Museal prøvegravning - Horsens Museum
1973
Tinglysning - Horsens Museum
1997
Diverse sagsbehandling - Horsens Museum
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lovby Kirketomt" Græsgroet kuplet kvadratisk plateau, omgivet af en lav tjornehæk ca. 17x16 m. I Sydvendt skråning. Enkelte synlige sten. På midten. Tomtens størrelse angivet til ca. 20x20 m. I følge fredingsstyrelsen.(j.m. F3161/71) Bevoksning: 1997: Græs
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Horsens Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med græs og lidt krat. Omgivet af en tjørnehæk. Beliggende i græsmark op til skov.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links