Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Kammeret set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291210
Sted- og lokalitetsnummer
160303-26
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue, opført i toppen af naturlig sandbanke, hvis sider er beklædt med kampesten (jorddækkede) indtil 12 m fra kam- meret. Selve kammeret - hvis tværsnit i nord-syd og øst-vest andrager ca. 3,6 m - har 2 sidesten i syd, 4 i vest, 2 i nord og 3 i øst. Gang midt for sydsiden, 2,5-2,6 m lang, 0,7 m bred, sat af 2 sten i vest, 3 i øst. Mellemrummene mellem sideste- nene udfyldt med mindre sten (tørstensmur). Ingen dæksten over kammer og gang. Højden fra kammerets sanddækkede bund til overkanten af sidestenene andrager 1,1-1,3 m, højden af gangens sten 0,7-0,9 m. I fredningen er indbefattet - foruden kammer og gang - et cirkelrundt areal af den omgivende, græs- klædte banke, indtil 15 m fra kammerets centrum. Det fredede område er indhegnet, i ager (areal, udlagt til vedvarende græsning).

Undersøgelseshistorie

1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 1,3 x 24 x 24 m. I tilstand som tidligere beskrevet. Afmærket med "Visersten" af cement på top. Op til hegnet i NV er anbragt et flytbart skur. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 05.65.79-NØ. S/H 05.67.79-N. F 06.26.79-NØ. F 06.28.79-N.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkur, indhegning, visersten og sti ses ikke. Højen er bevokset med 4 egetræer i god afstand fra kammeret. Iøvrigt græs, kløver og lidt brændenælder på højen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med fire store løvtræer og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links