Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291222
Sted- og lokalitetsnummer
170403-128
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Depotfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Bygholm Langdysse Anlægget er orienteret øst-vest. Det består af en højning, der måler ca. 71 x 11,5-13,5 m, og som er ca. 3,6 m høj. Den er omsat med to randstenskæder. Den indre randstenskæde ved højfoden består af 102 sten (hvoraf 71 i nord og 31 i syd). Den ydre randstenskæde er 1-2 m fra højfoden. Den består af 31 randsten (hvoraf 18 i nord, alle væltede og de fleste sprængte, 2 i øst og 11 i syd, hvor de 5 er væltede og sprængte). I højningens østlige del rest af kammer, bestående af et cir- kulært krater, hvis diameter er ca. 8 m. Indgang mod syd. Udenfor den indre randstenskæde er bevaret 2 x 2 bæresten fra gang. Fredningen omfatter hele anlægget og et areal omkring det, så- ledes at det fredede areal ialt måler 103,5 x 25 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1975
Museal udgravning - Horsens Museum
1975
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1975
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1976
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af langhøj med 1 jættestuekammer og 2 jordgrave. To depotfund fra sen tragtbægerkultur.
1983
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBygholm langdysse. Anlægget er orienteret øst-vest. Det består af en højning, der måler 71 x 11,5-13,5 m, og som er ca. 3,6 m høj. Den er omsat med to randstenskæder. Den indre randstenskæde ved højfoden består af 102 sten (hvoraf 71 i nord og 31 i syd). Den ydre randstenskæde er 1-2 m fra højfoden. Den består af 31 randsten (hvoraf 18 i nord, alle væltede og de fleste sprængte, 2 i øst og 11 i syd, hvor de 5 er væltede og sprængte). I højningens østlige del rest af kammer, bestående af et cirkulært krater, hvis diameter er ca. 8 m. Indgang mod syd. Udenfor den indre randstenskæde er bevaret 2 x 2 bæresten fra gang. Fredningen omfatter hele anlægget og et areal omkring dette, således at det fredede areal ialt måler 103,5 x 25 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
1983
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Bygholm Langdysse". Som fritekst. Tilføjelse: Den indre randstenskæde, består i 71 sten i Syd og 31 i Nord. Det cirkulære krater i øst er ca. 2-2,5 m. dybt. Langdyssen er udgravet (1977-78) og restaureret. Bevokset med græs og løvkrat, unge birketræer runt foden. I ager. Højen er pløjet helt indtil kortenden i Vest (påtalt af amt. ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig flot langdysse med mange bevarede randsten. Oplagt til skiltning. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Depotfund

Depotfund, arkæologisk betegnelse for genstande, der er nedlagt i jorden til midlertidig opbevaring eller som offer, og som ikke har forbindelse med begravelser. Se også offerfund og skattefund. Læs videre her.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links