Sankt Knuds Kirkegård i Bramming er en landsbykirkegård, der ligger i kanten af en lille skov og omgivet af et lavt stendige.
.

Næsten alle kommunens 30 landsbykirkegårde er omgivelsesfredede. Tjæreborg Kirkegård, Sneum Kirkegård, Hviding Kirkegård og Sankt Knuds Kirkegård i Bramming er især værd at besøge. Sneum Kirkegård ligger smukt på en banke hævet over de åbne flade enge ved Sneum Å mellem Ribe og Esbjerg.

I Esbjerg ligger Jerne Kirkegård fra 1884 med den ældste del omkring kirken, senere udvidet med en nyere, regelmæssigt opdelt del. I Esbjerg findes også Kirkegården ved Gormsgade fra 1897, der ligeledes er regelmæssigt opdelt i afdelinger. Hertil kommer Fovrfeld Gravlund med kolumbarium (urnehal) fra 1930‑39 og krigsgrave fra 2. Verdenskrig, bl.a. med mindemur for faldne esbjergensere, gravafdelinger for engelske piloter, tyske soldater og tyske flygtninge. Novrup Kirkegård fra 1969, også i Esbjerg, er tegnet af Ole Guldbrandsen, Mogens Didriksen, Knud Harild og K.E. Sand Kirk som en moderne, stor kirkegård med kampanile og kapelkrematorium.

Ribe har to kirkegårde: Ribe Gamle Kirkegård, anlagt i 1807, der mod øst ligger ud til engene, og Ribe Ny Kirkegård, der blev indviet i 1936.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde