Levendegørelse og leg på Museet Ribes Vikinger.
.

Sydvestjyske Museer, der har det kulturhistoriske og arkæologiske ansvar for Esbjerg Kommune, blev oprettet i 2008 ved fusion af Den antikvariske Samling i Ribe og Esbjerg Museum samt Esbjerg Vandtårn.

Den antikvariske Samling blev oprettet i 1855 som det første kulturhistoriske museum uden for København. Hovedmanden bag var historiker og overlærer Jacob Frederik Kinch, som grundlagde samlingen i et lokale på Ribe Katedralskole. Samlingen blev i 1891 udstillet i det nuværende Ribe Kunstmuseum og fra 1934 i Hans Tausens Hus på Torvet. I 1960 blev bygningskomplekset Quedens Gård mellem Sortebrødregade og Overdammen erhvervet. Siden 1995 er samlingerne fra vikingetid, middelalder og renæssance udstillet i Museet Ribes Vikinger, som er indrettet i det tidligere kommunale elværk i Krügers Anlæg. Den store stiltilpassede tilbygning er tegnet af Niels Frithiof Truelsen.

I Esbjerg tog arbejdet for at få et bymuseum og et byhistorisk arkiv sin spæde begyndelse i 1924, da et lokalhistorisk udvalg blev nedsat af stadsbibliotekar Carl Thomsen. Esbjerg Vandtårn i Byparken var i brug i perioden 1897‑1968. Udstillingerne i Ribes gamle rådhus blev overtaget af Sydvestjyske Museer i 2008. I 2016 blev Bramming Egnsmuseum også lagt under Sydvestjyske Museer. I 2019 åbnede Jacob A. Riis Museum, som udstiller fotodokumentaristen Jacob A. Riis’ billeder i dennes barndomshjem i Quedens Gård. Jacob A. Riis udvandrede fra Ribe til New York i 1870. HEX! Museum of Witch Hunt, som bl.a. fortæller om hekseforfølgelserne i Ribe, åbnede i sommeren 2020 i en anden del af Quedens Gård. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg blev i 1962 udskilt fra Esbjerg Museum. På Vadehavscentret i Vester Vedsted formidles bl.a. Vadehavets kulturhistorie.

Foruden de nævnte museer med statslig og/eller kommunal støtte bør nævnes Bogtrykmuseet, hvor foreningen Esbjerg typografiske Laug i sommerhalvåret demonstrerer de gamle sætte- og trykkemaskiner. På søndage eller efter aftale kan man besøge det privatejede Tarp Bunkermuseum, der er indrettet i en bunker fra den tyske besættelse 1940‑45. Endelig indsamler fire af Esbjergs traditionelle spejderkorps genstande med tilknytning til spejderbevægelsen og udstiller dem i lokaler på Spangsbjergskolen under navnet Esbjerg Spejdermuseum.

Igennem organisationen MYRTHUE udbyder Esbjerg Kommune en række kultur- og naturhistoriske formidlingstilbud til kommunens dagtilbud og folkeskoler. Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev oprettet i 1951, mens Ribe Byhistoriske Arkiv etableredes i 1973. De to arkiver fusionerede i forbindelse med Strukturreformen i 2007, men har fortsat hver deres fysiske placering i hhv. Esbjerg-arkitekten C.H. Clausens imponerende bygning fra 1904 ved siden af Esbjerg Museum og i Ribes tidligere seminariebygning på Simon Hansens Vej. Esbjerg Idrætsarkiv blev en del af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 2014. Det er planlagt, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv skal fusionere med Sydvestjyske Museer i 2021. Desuden findes Bramming Byhistoriske Arkiv (etableret 1959) foruden i alt 20 sogne- og lokalarkiver.

Guldager Jernalderlandsby og Ribe Vikingecenter

To historiske oplevelsescentre i kommunen har rod i 1970’ernes eksperimenterende folkeskolemiljø.

Guldager Jernalderlandsby i Guldager Plantage blev grundlagt i 1971 med opførelsen af en jernaldergård, mens Historisk Værksted ved Vester Vedsted Skole senere udviklede sig til Ribe Vikingecenter. På de to oplevelsescentre blomstrer idéen bag de historiske værksteder stadig, i og med at eleverne lærer ved at engagere sig i rekonstruktion af fortiden. Mens Guldager Jernalderlandsby fortsat er kommunalt ejet og rettet mod folkeskoleelever, er Ribe Vikingecenter, der siden 1992 har ligget ved den tidligere herregård Lustrupholm syd for Ribe, fondsejet, men etableret med støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond og Esbjerg Kommune.

I tilknytning hertil er en produktionsskole (FGU Vest – Ribe) blevet etableret i herregårdsbygningen. Skolen giver eleverne praktisk erfaring med gamle håndværksteknikker, mens de arbejder med at rekonstruere og levendegøre vikingemiljøerne. I samspil med arkæologer fra Sydvestjyske Museer har skolens ansatte, elever og et stort antal frivillige entusiaster med tiden rekonstrueret tre vikingemiljøer fra Ribe: en markedsplads fra år 720, et vikingebymiljø fra 825 og et storgårdsmiljø fra 980. Centeret besøges hvert år af et stort antal turister og grupper af vikingetidsentusiaster, som bor på centeret, bl.a. for at deltage i det årlige vikingemarked.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv