Rued Langgaard ved orglet i Ribe Domkirke i 1942. Langgaard var meget produktiv, og hans opera Antikrist har efterhånden fået international udbredelse.
.
Koncert med Savage Rose i TOBAKKEN i 1995. Det regionale spillested åbnede i 1993 i en gammel tobaksfabrik fra 1896. Koncert-og kulturhuset danner rammen om flere aktiviteter, bl.a. ungdomshuset Konfus med café og lydstudie, festivaler og biograf.
.

Allerede i 1888, kun 20 år efter Esbjergs grundlæggelse, stiftedes Esbjerg Musik- og Sangforening, der havde til formål at afholde musikalsk aftenunderholdning med efterfølgende bal. Det kneb med instrumenterne, så i 1903 investerede foreningen i et Hornung & Møller-flygel til 900 kr. Foreningen eksisterede frem til 1953, hvor den sidste koncert blev afholdt. Fra 1963 var der igen kammermusikkoncerter, nu arrangeret af Esbjerg Musikforening, der stadig eksisterer. Arbejdersangforeningen Brage blev stiftet i 1896, og andre kor kom til. Igennem 40 år og indtil 1966 afholdt dagbladet Vestkysten en julekoncert forskellige steder i byen, bl.a. på Palads Hotel.

I 1946 blev Vestjysk Musikkonservatorium indviet. I 1998 flyttede konservatoriet ind i det gamle elværk i Kirkegade, og i 2010 blev det lagt sammen med Det Fynske Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater som en del af Syddansk Musikkonservatorium. Mange store musikere har undervist på konservatoriet, og en række af konservatoriets elever har præget det danske og internationale musikliv. Gennem årene har konservatoriets mere end 100 elever også sat deres præg på Esbjergs musikliv med koncerter og optrædener.

Vestjysk Symfoniorkester blev oprettet i 1948 og eksisterede frem til 2011. Vestjysk Kammerensemble (nu Esbjerg Ensemble) blev stiftet i 1967 som det første professionelle kammerensemble i landet på initiativ af Peder Holm, den daværende rektor på konservatoriet og bl.a. medlem af Statens Kunstfond. Først blev fem blæsere ansat, derefter fem strygere og slagtøj. I 1976 blev ensemblet landets første basisensemble, og det indgik i Vestjysk Symfoniorkester.

I 1993 blev FDB’s tobaksfabrik omdannet til TOBAKKEN, der i dag er et af landets største spillesteder. Planerne til et nyt musikhus, tegnet af Jørn Utzon og hans søn Jan Utzon, begyndte at tage form i 1992, og i 1997 kunne Musikhuset Esbjerg indvies. Esbjerg Brass Band blev grundlagt i 1976 og er et af byens dygtige amatørensembler. Også Esbjerg Underholdningskor og en række andre kor og orkestre tilbyder amatørerne et rigt musikliv.

Esbjerg Kulturskole var en af landets første kulturskoler, men eksisterede tidligere som musikskole. I dag er den en vigtig brik i byens kulturelle profil. Bandet Kellermensch, grundlagt i 2006, har rødder i Esbjerg og har et meget blandet publikum. I 2018 spillede de på både metalfestivalen COPENHELL og folkfestivalen Tønder Festival.

I Ribe har musiklivet siden 1200-tallet haft Ribe Domkirke som et naturligt centrum. I dag sørger Ribe Musikforening for koncerter rundtom i byens historiske bygninger. Folkemusikgruppen Ranild er tilknyttet Ribe Vikingecenter. Foruden at spille og synge fortæller gruppen også om deres instrumenter og de historiske sammenhænge, hvori de er indgået, ligesom de instruerer dansen, hvis det ønskes.

Rued Langgaard

Da Rued Langgaard (1893‑1952) i 1940 blev udnævnt til domkantor ved Ribe Domkirke, fik byen en kirkemusiker, der nåede at skrive 16 symfonier samt kammermusik og orgelværker i et omfang, der har gjort ham til en af de mest produktive danske komponister.

Langgaards stil var både gammeldags romantisk og moderne ekspressionistisk, og han blev betragtet som en outsider af det etablerede musikliv, der domineredes af Carl Nielsen og Thomas Laub. Forgæves havde Langgaard efter sin meget tidlige debut som improvisator og musikant i det københavnske musikliv forsøgt at få et organistembede, og det lykkedes først som 47-årig med udnævnelsen i Ribe. Indtil da havde han levet af den statsstøtte, han fik tildelt som 30-årig, og af de jobs, han kunne skrabe sammen som dirigent og organist. Musikhistorikeren Bengt Johnsson skriver: »Langgaards håb om at komme til at virke som organist ved een af hovedstadens hovedkirker blev forpurret, og i det hele taget sørgede »man« for, at han blev holdt væk fra embeder, thi han var jo en farlig sværmer!« (Dansk Musik Tidsskrift, 1982/83, nr. 4).

Langgaard døde 59 år gammel og blev begravet på Holmens Kirkegård i København. Hans eneste opera, Antikrist (1921‑23/1926‑30), blev som den første danske opera udgivet på dvd i 2005. Siden hans død har flere af hans værker fundet vej til koncertsalene, bl.a. det store værk Sfærernes Musik (1916‑18), der blev opført i Royal Albert Hall i London i 2010 under Thomas Dausgaards ledelse. Hans strygekvartetter er indspillet af Nightingale String Quartet, et dansk ensemble af unge kvindelige strygere.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Musik og dans