Fredningen af den klassicistiske herregård Endrupholm omfatter ikke kun hovedbygningen, men også de lavere sidefløje samt gårdspladsen. Samlet er det et helstøbt miljø fra begyndelsen af 1800-tallet.
.
.

I Esbjerg Kommune er der kendskab til 11 middelalderlige voldsteder, hvoraf i hvert fald de fire må betragtes som senmiddelalderlige herregårdspladser. Af de øvrige er der i dag kun få synlige spor. Ved Riberhus Slotsbanke er der bevaret betydelige rester af borgbanken og voldgraven, mens der ved Uglvig nær Esbjerg ses rester af en voldgrav.

Af de fem herregårde, der ligger i kommunen, er to klassicistiske, Bramming Hovedgård og Endrupholm, mens Sneumgård og Kærgård i dag fremstår som historicistiske, men med en betydelig længere historie. Øllufgård blev revet ned i 1950’erne og erstattet af en moderne rødstensvilla.

Middelalder

Ved Tange øst for Ribe har det nu helt udjævnede voldsted Riber Ulfsborg ligget. Det var navngivet efter stormanden Riber Ulf, der spillede en fremtrædende rolle i tronstridighederne mellem Svend, Knud og Valdemar ved midten af 1100-tallet

Den store Riberhus Slotsbanke, som i dag ligger i udkanten af Ribe, er det synlige bevis på, at en af rigets vigtigste kongeborge lå her. Borgen menes opført af kong Erik Klipping i 1260’erne og blev gennem århundrederne udbygget og moderniseret.

Herregården Kærgårds trefløjede hovedbygning fremstår i dag som et historicistisk barokanlæg. Men i kælderen under hovedfløjen gemmer der sig rester af det oprindelige middelalderlige stenhus opført i begyndelsen af 1500-tallet. Syd for Kærgård ligger i engene det overpløjede voldsted Møgelhøj, som må udgøre herregårdens forgænger. En mindre udgravning i 1930’erne fandt store mængder tømmer bevaret i den omgivende voldgrav, og magnetometerafsøgninger i 2007 af banken har afsløret, at den må skjule resterne af et teglstenstårn.

Klassicisme

De to klassicistiske herregårde Bramming Hovedgård og Endrupholm er opført næsten samtidigt som trelængede anlæg og er i dag fredede. For Bramming Hovedgårds vedkommende er det hovedbygningen, der er fredet, mens Endrupholms fredning omfatter hele anlægget, dvs. bro, belægning på gårdspladsen, forbindelsesmure og alléen.

Historicisme

Trods deres lange historie fremstår de to herregårde Kærgård og Sneumgård med deres historicistiske udtryk som en genfortolkning af, hvad fortiden har været. Samtidig har bygningerne også skullet fungere som bolig, fx fjernede man i 1830’erne en etage på Kærgård, som kom tilbage ved ombygningen i 1940’erne.

Riberhus Slotsbanke set fra nordøst. Slotsbankens nuværende udseende skyldes i høj grad Nationalmuseets restaurering 1940‑41, hvor den fik præg af Christian 3.s ombygning efter Grevens Fejde 1534‑36. Blandt andet stammer rondellerne ved bankens hjørner fra Christian 3.s modernisering af anlægget.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder