Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200961
Sted- og lokalitetsnummer
130801-102
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brolægning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Embedsbolig, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tomten af to middelalderlige bygninger (Asmild bispegård) Arealet, hvor ruinerne af de to middelalderlige grundmurede bygninger er beliggende, fremtræder delvis som en sænkning i i terrænet. Tomten, der ligger i marken ca. 120 m østsydøst for Asmild sognekirke, måler i øst-vestlig retning ca. 47 m og i nord-sydlig retning ca. 36 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1977
Byggeri og anlæg - Viborg Museum
1977
Museal prøvegravning - Viborg Museum
1978
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1994
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links