Langs kysten ved den sydlige del af Korsør Skov findes flere stenhøfder, der skal sikre kysten mod erosion. Kysten er dog fortsat udsat for erosion, hvilket har blotlagt de geologiske lag i klinten, der består af istidsaflejringer. Aflejringerne viser, at der har været fem forskellige isfremstød forbi området gennem de sidste to istider, Saale og Weichsel.
.

Klinten ved Korsør Skov er ca. 3 km lang og ligger sydøst for Korsør. I klinten findes fem lag af moræneler, der adskilles af smeltevandssand og -grus. Det nederste og ældste lag er sandsynligvis fra næstsidste istid, Saale, og består af moræneler med tynde foldede sandlag, der viser, at istrykket kom fra sydøst. Dette lag kan kun ses længst mod nordvest i klinten. Herover følger et lag af smeltevandssand og -grus, der blev aflejret af en flod, som strømmede fra syd mod nord. Oven over dette ligger et lag moræneler, som kendes fra det meste af Sydvestsjælland, og som blev aflejret af den Gammelbaltiske Is, der kom fra syd og sydvest for 55.000 år siden i sidste istid, Weichsel. Dette lag er stedvis overlejret af smeltevandssand og -grus.

Det næste lag af moræneler blev aflejret af Nordøstisen for 23.000‑20.000 år siden. Dette isfremstød kaldes også for Hovedfremstødet pga. isens store udbredelse over Danmark. Herover findes igen et lag af smeltevandssand og -grus. Øverst i klinten ligger to lag moræneler, der begge stammer fra det Ungbaltiske Isfremstød. Det nederste lag af disse blev aflejret af den Østjyske Is for 19.000 år siden, mens det øverste blev aflejret af Bælthavisen for 18.000 år siden. Aflejringerne i klinten er vigtige for forståelsen af de forskellige isfremstød i området i slutningen af istiderne og er gode eksempler på forskellige morænetyper og aflejringsprocesser.

Videre læsning

Læs mere om Slagelse Kommunes geologi

Læs også om

Se alle artikler om Geologi