De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Slagelse Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Klimaet i Slagelse Kommune er stærkt påvirket af den lange kyststrækning mod Storebælt og Smålandsfarvandet, og der er derfor ikke de store variationer i temperaturen. Denne kysteffekt er dog noget mindre i kommunens østlige del. Kommunen er relativt lun med de fleste måneder blandt den varmeste halvdel af landets kommuner, og årstemperaturen er derfor noget over landsgennemsnittet.

Kommunen ligger i et af landets tørreste områder langs Storebælt, men i det mere bakkede og skovrige terræn omkring Slagelse og mod øst dannes der flere skyer med ekstra nedbør. Kommunen hører dog stadig til blandt landets ti tørreste, og især perioden fra oktober til maj er meget tør. Slagelse Kommune har desuden, sammen med Lolland og Guldborgsund Kommuner, landets solrigeste februar og er i april og august også blandt de ti solrigeste. Det årlige antal solskinstimer ligger derfor en del over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima