Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332317
Sted- og lokalitetsnummer
030211-19
Anlæg
Kors, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Conraddinelyst, matr.nr. 3a m.fl. (der står ikke Ruds Vedby). J.nr. 196/40: der står ikke hvad den handler om, men den står øverst på samme linje som matr.nr. og er skrevet samtidig med kortet. Kors ved Konraddinelyst Korset står på et skovgærde. Når korset skal fornyes, skal det ske på den traditionelle måde, således at det gamle kors holdes oprejst, indtil det nye er sat på plads.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt Kors af Egetræ, anbragt i et Steengjærde. Det er 5' høit. Armene ere tilsammen 4'3" lange. Stolperne, hvoraf det dannes ere omtr. 6" tykke og firkantet tilhugne. Armen, der ved en Indskjæring samt ved Jernbolte og Søm fastholdes til den lodrette Stolpe, viiser i Retning ØSØ-VNV. Det skal være bleven fornyet for endeel Aar siden. (Mundtlig Meddelelse).
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrækors. Korset er lavet af svært ubehandlet egetømmer og er 2 m højt med en tværbjælke på 1,4 m' bredde og ca 0,15 m' tykkelse. Står på et stengærde ca 1 m over terræn i skovbryn ud til landevej, der er skåret lidt ned, så der er en græsgroet skråning op til korset. Korset er uden råd/svamp, ser velholdt ud. Det er placeret ca 20 m Ø for indkørsel til nedlagt savværk. Kunne ved forklaring få større seværdighed. Ejer: 3323.3.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links