gravsten
.
gravsten
.
gravsten
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410975
Sted- og lokalitetsnummer
220205-94
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4109:75 Krigergrave. Krigergrave beliggende på et 19 x 2 m stort areal bestående af 22 ens, grå cementkors 0,75 x 0,42 x 0,06 m fordelt på to rækker. Der er opstillet 7 kors mod øst og 15 mod vest. Med hvidmalede bogstaver ses på hvert kors en tre linjer lang indskrift med navn, titel og fødsels- samt dødsdag.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - Museum Sønderjyllandbesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: 22 ens grå cementkors 75x42x6 cm fordelt på to rækker omkring en enkelt række af høje tujaer. Der er opstillet 7 kors mod øst og 15 mod vest. Med hvidmalede bogstaver ses på hvert kors en tre linjer lang indskrift med navn, titel og fødsels- samt dødsdag. Under Første Verdenskrig 1914-18 fik Aabenraa indkvartering af tyske soldater. 22 døde og blev begravet på kirkegården.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links