Kirke og krigergrav
.
Krigergrav
.
Krigergrav
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322586
Sted- og lokalitetsnummer
030308-139
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3225:86 Krigergrav fra krigen i 1864. Soderup Kirkegård. Gravstenen består af selve gravstenen med en indsat hvid inskriptions-plade. Ovenpå gravstenen står et hvidt stenkors. På selve inskriptionspladen står: ”Her Hviler / Elise du Plat Født von Scholten / Født den 4de September 1811, / Død den 13de December 1859. / og / Generalmajor / Claude Peter Heinrich / du Plat, / Født den 28de Septbr. 1809, / fandt Hæders Døden ved Dybbøl / i Spidsen for sin Division / den 18de April 1864”.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav fra krigen i 1864. Gravstenen består af selve gravstenen med en indsat hvid inskriptionsplade. Ovenpå gravstenen står et hvidt stenkors. På selve inskriptionspladen står: ”Her Hviler / Elise du Plat Født von Scholten / Født den 4de September 1811, / Død den 13de December 1859. / og / Generalmajor / Claude Peter Heinrich / du Plat, / Født den 28de Septbr. 1809, / fandt Hæders Døden ved Dybbøl / i Spidsen for sin Division / den 18de April 1864”. Gravstenen er sat over Claude Peter Heinrich du Plat og hans hustru Elisabeth Catharine du Plat. C.P.H. du Plat var født i København den 28. september 1809. I 1818 blev han kadet, i 1825 sekondløjtnant, i 1829 premierløjtnant, i 1842 kaptajn, i 1848 major, i 1850 oberstløjtnant og i 1860 generalmajor. I Treårskrigen 1848-50 deltog han som stabschef for 2 infanteribrigade og senere som kommandør for 2. forstærkningsbataljon. I april 1849 blev han såret ved Ullerup, og gjorde sig særligt bemærket ved Isted-slaget i 1850. Efter Treårskrigen var han kommandant i Slesvig, Altona og Rendsborg. I 1864 overtog han ved krigsudbruddet befalingen over 2. armédivision, men faldt ved Dybbøl den 18. april 1864. Den 28. april 1864 blev han begravet på Soderup Kirkegård. Hans hustru E.C. du Plat var født i København den 4. september 1811 og døde i Altona den 13. december 1859. Hun blev efterfølgende begravet på Soderup Kirkegård.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links