Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342313
Sted- og lokalitetsnummer
040108-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/3 1891 Gdr. Henrik Jensen i henhold til reserva- tion i skøde fra Sorø Akademi Beskrivelse på fr. dok. af 4-7-1956 (j. 546/56): Langdysse i nord-nordøst - syd-sydvest, ca. 2,2 m høj, 14 m bred og 44 m lang. Randsten: vest-nordvest 17, syd-sydvest 4, øst-sydøst 17, nord-nordøst 2. En fordybning midt i højen, hvor kammeret kan antages at have været; en større sten rager op herfra. Bevokset med græs og buske. Fredet ved deklara- tion af 5-3-1891. Mærkesten. Langdysse, 2,2 x 14 x 44 m. NNØ-SSV. Randsten: VNV. 17, SSV. 4, ØSØ. 17, NNØ. 2. En fordybning midt i højen hvor kamret kan an- tages at have været, en større sten rager op heraf. Mærkestenen står lidt skævt. Bør rettes ved lejlighed. Græsklædt og med en bagatel lav buskvækst. Hus kun få meter fra højen.

Undersøgelseshistorie

1857
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1857
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 2,2 x 14 x 44 m. (NNØ-SSV). Randsten: VNV. 17, SSV. 4, ØSØ. 17, NNØ. 2. En Fordybning midt i Højen, hvor Kamret kan antages at have været, en større Sten rager op heraf. Mærkestenen staar lidt skævt. Bør rettes ved Lejlighed. Græsklædt og med en Bagatel lav Buskvækst. Hus kun faa Meter fra Højen.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 2,5 x 44 x 14 m. Hvælvet langdysse i NNØ-SSV'lig retning med hvælvet høj, mål ca. 2,2 x 44 x 14 m. Omtrent i midten en større bære?sten (SV-lige side af fordybningen). Talte ikke randsten p.g.a. tæt vegetation, ser ud til at være intakt. Bærestenen ragede ca. 0,3 m op over toppen. Der var anbragt lidt affald i højens N-side, lagde besked i nærmeste hus (vejnr. 7) om det ulovlige og bad om at få det fjernet (ingen hjemme). Højen ligger mellem have og mark, noget indeklemt af bebyggelse, ca. 20 m fra offentlig vej. Mod V grusgravning, ses næsten ikke, dækket af bebyggelse. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse, dog ret indeklemt af bebyggelse og have - nær anden langdysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1993
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdateret plan og prospekt.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet ligger i privat have.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links