Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26289
Sted- og lokalitetsnummer
010106-15
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 x 17 x 43 m. (Ø-V). Ingen kamre. To fordybninger i højen, den ene midtpå, den anden mod øst, viser måske ste- derne for 2 kamre. Langs højens fod er flere huller, vel ef- ter opgravede randsten. Af randsten ses nu blot 2 mod nord. Græs- og risbevokset med enkelte store bøgetræer. NM: Supplerende tekst: I skov. Kun fredningsværdig efter sin plads i skov.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØ. for Neilinge-Kjederup Veien ligger en Langdysse med velbevaret Jordhøi, 117' lang V.t.N.V. - Ø.t.S.Ø. Ved den v. Ende 20', ved den ø. Ende 24' bred. Randstene: i den ø. Ende ingen, ved Sydsiden 17 (1 væltet), ved Nordsiden 13 (2 væltede), i den v. Ende 1 stor Steen, de andre Stene ere smaa og tildeels skjulte af Fylden. Der er intet Spor af Kammer, men paa flere Steder er der Huller.
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 17 x 43 m ( Ø-V ). Ingen Kamre. To Fordybninger i Højen, den ene midtpaa, den anden mod Øst, viser maaske Stederne for to Kamre. Langs Højens Fod er flere Huller, vel efter opgravede Randsten. Af Randsten ses nu blot 2 mod Nord. Græs- og risbevokset med enkelte store Bøgetræer. I Skov. Kun fredningsværdig efter sin Plads i Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links