Forside - fra SSØ
.
Oversigt - fra SØ
.
Bagside - fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262866
Sted- og lokalitetsnummer
010106-143
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesmærke, genforeningssten. Genforeningssten sat til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Den tresidede granitsten er ca. 126 x 160 x 75 cm. På forsiden lyder inskriptionen: VI ER DANSKE OG VI VIL VEDBLIVE AT VÆRE DANSKE 1920 Inskriptionen er opmalet med sort farve. Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang, farve og typografi.

Undersøgelseshistorie

2018
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiGenforeningssten sat til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Den tresidede granitsten måler ca. 126 x 160 x 75 cm. Stenen er rejst lige nord for gadekæret midt i Helsinge by. På forsiden lyder inskriptionen: VI ER DANSKE OG VI VIL VEDBLIVE AT VÆRE DANSKE 1920 **Historik** Genforeningsstenen blev på foranledning af dyrlæge J. Gram rejst midt i byen sammen med en 15 m høj flagstang (NB: Flagstangen eksisterer ikke længere). Stenen er oprindeligt taget fra en ødelagt gravhøj i Skærød, Ramløse sogn og transporteret til Helsinge på blokvogn. Stenens transport og opstilling skete ved frivilligt arbejde, mens indkøb af flagmast og flag blev foretaget ved indsamling blandt sognets beboere. Sten og flagmast blev afsløret 9. juli 1920 med taler af dyrlægen og pastoren, der talte for Sønderjylland og Danmark. Sognets ældste veteran, fhv. parcelist Jens Olsen hejste flaget. Indskriptionen er Hans Krügers ord i den tyske Rigsdag, der også benyttedes i den nordslesvigske vælgerforenings opråb ved afstemningen i 1920. (Let omskrevet tekst i uddrag fra ”Genforeningsmindesmærkernes Historie” af Johannes Vejlager)
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links