Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26288
Sted- og lokalitetsnummer
010112-10
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Forsamlingsplads, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 m x 13 m x 30 m (Ø-V). 13 m fra vestenden ligger et kammer helt dækket af en stor overligger, 6 m østligere ligger et Ø-V orienteret kammer uden dæksten, bygget af 4 sten. Ca. 5 m øst herfor og trukket noget hen mod langdys- sens sydside ligger resterne af et Ø-V orienteret kammer, hvoraf østre endesten og sydsidens 3 stene er bevaret. Ingen overliger. Randsten: N: 14, V:1, S: 12, Ø: 3. Græsklædt i skov. Anlægget er restaureret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 93' lang N.V.-S.Ø., ved n. Kammer 25 1/2' bred, ved det s. Kammer 29' bred. Randstene: ved den n. Ende 1, ved den v. Side 11, ved den s. Ende 1, ved den ø. Side 7(1 væltet). I den sydlige Ende er 1 Steen lagt imellem 2 Træer for at bruges som Talerstol. 32' fra den n. Ende staaer et kisteformet Kammer, Retn. N.V.-S.Ø. En c. 4' lang Sidesteen og 1 c. 1 2/3' lang Endesteen ere synlige i Høifylden. Den 7 1/2' l. Overligger er afvæltet. 31 1/2' fra den s. Ende staaer et kisteformet Kammer, Retning N.V.t.V.-S.Ø.t.Ø. 2 Sidestene, hvorimellem 2 Endestene ere indklemte. Ingen Overligger. Gravrummet er 4 1/2' langt, 2 1/2' bredt og dybt. 11' fra den sydl. Ende staaer en 2 1/3' lang Endesteen og en bortvæltet Endesteen af et Kammer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1939.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 13 x 30 m (Ø-V). 13 m fra Vestenden ligger et Kammer helt dækket af en stor Overligger, 6 m østligere ligger et Ø-V-orienteret Kammer uden Dæksten, bygget af 4 Sten. Ca. 5 m øst herfor og trukket noget hen mod Langdyssens Sydside ligger Resterne af et Ø-V-orienteret Kammer, hvoraf østre Endesten og Sydsidens 3 Stene er bevaret. Ingen Overligger. Randsten: N:14, V:1, S:12, Ø:3. Græsklædt i Skov. Anlægget er restaureret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links