Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26287
Sted- og lokalitetsnummer
010112-9
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 m x 10 m x 16 m (N-S). Midt på dyssen nærmest dens østre side ligger et ovalt kammer byggget af 7 sten og på det nærmeste orienteret N-S. Fra østsiden af kammeret udgår en kort gang, hvor 2 sten (een på hver side) er be- varet. Dertil kommer at den SØ af kammerets sidesten også virker som gangsten. Gangen munder ud på linie med østsidens randsten. Over kamret er to store dæksten, hvoraf den nor- dre har skålformede fordybninger. Randsten: N: 1, Ø:8, S:3, V:10. Græsgroet i skov. Inde i kamret ligger flere mælke- flasker og på søndre overligger har været tændt et mindre bål, forkullede træstykker ligger tilbage. En løs træbænk er anbragt øst op til kammeret. Anlægget er restaureret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 46' lang N.-S. Ved den n. Ende 28', ved den s. Ende 29' bred. Store Randstene: 1 i den n. Ende, i den v. Side 9 (4 væltede), i den s. Ende 4 (3 væltede), i den ø. Side 6 (2 væltede). 14 1/2' fra Nordenden staaer: en Gangbygning. Kamret er aflangt ovalt, Retning N.t.N.Ø.-S.t.S.V. 7 Sidestenen, 1 mangler ved Gangens n. Side, Sidestenene ere tildeels flakte. 2 store Overliggere, hvoraf den nordlige har Spor af Skaalformede Fordybninger. Kamret er tildeels jordfyldt, 9 1/2' langt og ved Gangen 6 1/2' bredt. Gangen findes 3 3/4' fra Kamrets indvendige Nordende. Paa Sydsiden 2 Stene (hvoraf den ene tillige er Kamrets, paa Nordsiden 1 Steen, der er forrykket af et Træ. Gangen er 6' lang og har ved Kamret vel været 2 1/2' bred.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1939.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 10 x 16 m (N-S). Midt paa Dyssen nærmest dens østre Sider ligger et ovalt Kammer bygget af 7 Sten og paa nærmeste orienteret N-S. Fra Østsiden af Kammeret udgaar en kort Gang, hvor 2 Sten ( een paa hver side ) er bevaret. Dertil kommer at den s.ø.-re af Kamrets Sidesten ogsaa virker som Gangsten. Gangen munder ud paa Linje med Østsidens Randsten. Over Kamret er to store Dæksten, hvoraf den nordre har skaalformede Fordybninger. Randsten: N:1, Ø:8, S:3, V:10. Græsgroet i Skov. ( Inde i Kamret ligger flere Mælkeflasker og paa søndre Overligger har været tændt et mindre Baal, forkullede Træstykker ligger tilbage. En løs Træbænk er anbragt øst op til Kammeret ). Anlægget er restaureret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er træbænken væk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links