Top - Set fra NV
.
Tekst - Set fra NV
.
Bagside - Set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262840
Sted- og lokalitetsnummer
010106-72
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. Flad, udkløvet sten, 60 x 20 cm ved grundenog 80 cm høj. På siden, som vender mod NNV, ses følgende inskription: MINDE OM POUL SVEISTRUP DØD 1911 I ung bøgeskov.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMindestenen: Flad, udkløvet granitsten med asymmetrisk, nærmest trekantet top. Måler ca. 60 x 20 cm ved grunden og varierer i højden med 80 cm på forsiden og med 93 cm på bagsiden i det østlige hjørne. Stenen hælder mod SØ, og er ikke i særlig god stand. Tekstsiden er næsten ulæselig på grund af erosion. På siden, som vender mod NV, ses følgende inskription: MINDE OM POUL SVEISTRUP DØD 1911 Mindestenen er beliggende i bøgeskov, på en bakke i Høbjerg Hegn. Historie: Poul Sveistrup var Birkedommer i Helsinge, Kronborg Vestre Birk, fra 1906 til sin død i 1911. Men han havde mange andre Interesser end sin embedsgerning og var desuden kendt som politiker, teolog og jurist. Sveistrup blev født i 1848 som søn af en sognepræst. Efter sin studentereksamen i 1865, studerede han teologi og erhvervede 1869 universitetets guldmedalje for en afhandling om Pascal. Senere kastede han sig over juraen og blev juridisk kandidat 1875. Arbejdede derefter som revisionsassistent og protokolsekretær ved Folketinget. Sveistrup valgtes 1895 til embedet som birkedommer på Samsø, blev i 1902 herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder, og i 1906 birkedommer i Kronborg Vestre Birk og havde derefter sæde på Helsinge Tinghus resten af sit liv. Sveistrup var meget samfundsinteresseret og engagerede sig især i kvindesagen og i fredsbevægelser, var medlem af Dansk kvindesamfunds bestyrelse og sad i Dansk fredsforenings hovedbestyrelse, bl.a. som formand. Sveistrup arbejdede også for mere folkeoplysning, oprettede universitetsforeninger og folkebogsamlinger, og på Samsø tillige en sparekasse for tyende. Sveistrup var desuden formand for Kagerup-Helsinge Jærnbaneselskab. Som politiker var han medlem af Venstrereform-partiet og søgte flere gange valg til Folketinget, kom ind 1903 og repræsenterede Viborg de næste seks år. Blev Ridder af Dannebrog i 1908. Poul Sveistrup er begravet på Helsinge Kirkegård.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Eksterne links