oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624178
Sted- og lokalitetsnummer
040113-44
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 69C) Langdysse 6 x 8 m Ø-V. Ingen høj. Randsten: N. 8, V. 4, S. 6, Ø. 5. I stenrammens midte står et kammer (Ø-V) dannet af 3 bæresten, åbent og uden sten mod Ø. Gør indtryk af at være restaureret. NMI.: Langdysse.........mod Ø. Dæksten, hvorpå 4 tydelige skålfor- mede fordybninger, muligvis andre mindre karakteristiske. Gør indtryk af at være restaureret. Tilføjelse: På dækstenens overside ses 4-6 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.6.Nord for foregaaende [sb.45] findes Levningerne af en lille Langdysse. Bredde 24 Fod, Længde 30 Fod, Længderetning Nordvest-Sydøst. Af Randstenene, som rage 2-3 Fod op over Jorden, findes nu kun 13, desuden 1 Sten udenfor Kredsen. I Jordhøiningen et Par Fod høi, sees 2 af Sidestenene i Gravkisten, som ikke er udgravet. Overliggeren findes afvæltet ved Siden, i dens øverste Flade sees 4 indgnedne, skaalformede Fordybninger, 1-2" i Tværmaal. Bevoksning: 1981: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 6 x 8 m. (Ø-V). Ingen Høj. Randsten: N.8, V.4, S.6, Ø.5. I Stenrammens Midte staar et Kammer (Ø-V) dannet af 3 Bæresten, aabent og uden Sten mod Øst. Dæksten hvorpaa 4 tydelige skaalformede Fordybninger, muligvis andre mindre karakteristiske. Gør Indtryk af at være restaureret.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Mål: 1,4 x 9 x 6 m. Orienteret Ø-V. Kun ganske lav antydning af høj. Randsten: N 8, Ø 5, S 7, V 4. I midten et fritstående kammer af 3 bæresten og 1 dæksten, åbent mod øst. På dækstenens overside ses 4-6 skålformede fordybninger, foruden en del naturlige gruber. Ligger i bøgeskov, ud til skovvej. Kan som anført i fredningskartoteket virke restaureret. Kammerets højde 1,40 m, indvendigt mål: 1,35 x 0 70 m. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn og velbevaret/velrestaureret dysse. Bevoksning: 1981: Græs
1981
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links