Oversigtsfoto af høj og plateau set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281143
Sted- og lokalitetsnummer
160304-32
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 19/2 1892. Fredlyst ved bortsalg af jord. Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Gammel beskrivelse, 1951: Langhøjen "Langebjerg", 20 x 65 m, 2 m høj. Overfladen noget forgravet; ligger omgivet af dybe grusgrave, på en "Ø" med stejle sider. Græs. Ny beskrivelse, 1956: Langhøjen "Langbjerg", 59 m i øst-vest, 13 m bred, 1,7-2,2 m høj. I østsiden større, flad sænkning efter udgravning, iøv- rigt uden beskadigelser. Græsklædt. Ligger omgivet af dybe grusgrave, der når indtil 1-7 m fra højfoden.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Langbjerg". Langhøj. Orienteret i nø-sv. I nø-enden større indgravning, ca. 10 x 3 m, 1 m dyb. I SV-enden afgravet i ca. et 6 m bredt fladt hul. Alt tilgroet. Bevokset med græs og gederams Beliggende på en høj søjle i retableretgrusgrav - nu ager. Stadig uretableret større gml. grusgrav nærmest helt ind til højfod vest for. Kun 1-2 m fra højfod til søjleskrænt rundt om. P.a8: Flere dynger med murbrokker og et større areal mødningsbunker syd for "søjlen". (Amtssag igang). Bevoksning: 1996: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSelve højen er græsklædt. Plateauet omkring højen er bevokset med træer bl.a. mirabeller og hyld.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links