oversigt, set fra SV
.
kammer, set fra NØ
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
29242
Sted- og lokalitetsnummer
030412-150
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/9 1909, propr. Ludvig Jensen. Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1911, L. Lassen. Langdysse med rektangulært kammer dannet af 4 sidesten, hvor- over en anselig dæksten. Randsten NV 6, NØ 3, SØ 7. Pladsen hvorpå dyssen står er 13 x 18 m og græsgroet i ager. NMI: Indenfor randstenene er lagt en dynge grene. Ejeren lovede at fjene dem.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI det sydvestre Hjørne ligger en af Femhøvene (se Matr. Nr. 1a) beskadiget i Siderne ved Pløjning og Gravning. En Urne er fundet, og man vil i den sydvestre Side nede ved Bunden have truffet paa Enden af en stensat Kiste, bygget som en Sluse under en Vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgt af Nationalmuseet 1909, herfra bl.a. 2 Dysseflasker.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med rektangulært Kammer dannet af 4 Sidesten, hvorover en anseelig Dæksten. Randsten: NV: 6, NØ: 3, SØ: 7. Pladsen, hvorpaa Dyssen staar er 13 x 18 m. og græsgroet i Ager. Indenfor Randstenen er lagt en Dynge Grene. Ejeren Lovede at fjerne dem.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,6 x 12 x 9 m, orienteret øst-vest. Ligger på en fremspringende højning, næppe nogen egentlig høj. Randsten : Ø 4, S 6, V 0, N 6. Midt i dyssen et kammer, orienteret Ø-V, bestående af 4 bæresten og 1 dæksten, indvendig længde 1,70 m, bredde 0,90 m, højde 1,20 m. Udvendig højde 1,55 m. Plejes af ejeren. Kammeret er udgravet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1997
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links