oversigt, set fra VNV
.
oversigt, set fra ØSØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292311
Sted- og lokalitetsnummer
030412-29
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

En langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i række. På toppen en lille høj 0,60 x 10 m med svagt indsænket top. NMI: Langhøj 3,10 x 43 x 65 m (N-S) toppen affladet. Siden- ne noget ujævne. Lavere mod syd end mod nord. Græsgroet med træer. I plantage. Nationalmuseet har efter sigende gravet i den for en snes år siden og fundet lidt bronze.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skovplantningen mod Syd paa Lodden ligger en lille Høj paa en naturlig Banke. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1911
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj 3,10 x 43 x 65 m. (N-S). Toppen affladet. Siderne noget ujævne. Lavere mod Syd end mod Nord. Græsgroet med Træer. I Plantage." Nationalmuseet har efter Sigende gravet i den for en Snes Aar siden og fundet lidt Bronce.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2923:11, Status: B
1965
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i række. På toppen en lille høj 0,60 x 10 m med svagt indsænket top. F. 191/64 om ændret beskrivelse og matr. nr.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille høj med flad top, 0,5 x 16 m. Ligger på den nordlige ende af en N-S orienteret banke, der i fredningskartoteket er beskrevet således : "En langhøj, 3 m høj, 40 x 65 m bred, ved fod mod sydvest 8 store sten i en række. På toppen en lille høj, 0,6 x 10 m med svagt indsænket top." Jeg er ikke overbevist om, at banken er menneskeværk. De store sten mod SV ligger fordelt over en strækning på ca. 30 m og danner ikke nogen egentlig række. En losseplads NØ for højen skønnes at ligge udenfor 100 m - zonen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links