9506 øst-ende. Set fra Ø.
.
XIIII
.
XIIII
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462610
Sted- og lokalitetsnummer
070608-149
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenrække, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/12 1922, købmand V. Sidenius, Nykøbing F. Diplom Afmærkn.: MS 1923, Rosenberg Langdysse, 75 x 5 x 0,75 m, afbrudt på et 8,5 m langt styk- ke 10,5 m fra østende; i mellemrummet en større sten. 3 kamre: vestligst et aflangt, firkantet af 4 lige høje bæresten, ingen dæksten. I midten et delvis jordfyldt kammer. Østligst 2 sten som rest af 3. kammer. 26 randsten mod N (15 væltet), 30 mod S (10 væltet, 1 klø- vet) og 2 mod V (væltet). I højens overflade 2-3 tværrækker af sten. NMI: Udgravet af Sidenius 1950.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(141) Langdysse af 233-235 Fods Længde. Retning Øst lidt til Syd-Vest lidt til Nord. I den østlige Ende ere to store Stene og paa flere Steder henad den svage Høideryg ligge Stene, som mulig antyde Grave. I den vestlige Ende smalner den temmelig meget. Mellembrede omtrent 16 Fod. Flere Sidestene ere indtil 5 Fod høie. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse S for 148, fredlyst i 1922. Sgnbskr. Nr. 141. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 75 x 5 m, indtil 0,75 m høj, afbrudt paa et 8,5 m langt Stykke 10,5 m fra Østenden, i Mellemrummet en større Sten. 3 Kamre: Vestligst et aflangt firkantet af 4 lige høje Bæresten, ingen Dæksten. I Midten et delvis jordfyldt Kammer. Østligst 2 Sten som Rest af 3,. Kammer. 26 Randsten mod N (15 væltede), 30 mod S (10 væltede, 1 kløvet), 2 mod V (væltede). I Højens Overflade 2-3 Tværrækker af Sten. Udgravet af Sidenius 1950.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredningstekstens beskrivelse af langdyssen er alene forståelig, hvis det antages at den er en beskrivelse af de to i forlængelse af hinanden liggende langdysser 4626:10 og 11. Under denne forudsætning er beskrivelsen imidlertid dækkende. For at opløse denne ubehagelige sammenblanding beskrives 4626:10 for sig, og på andet skema 4626:11 for sig. Mål: 1,7 x 36,5 x 5,5 m. Langdyssen er orienteret ca.Ø/V, trapezformet, bredest i Ø-enden (5,5 mod V-endens 4.1). Omsat med overvejende ret små randsten. Ø-enden (der ligger 8 m fra den anden langdysses V-ende) markeres dels af højfyldens forsvinden, dels af en 1,5 m stor, stående (rand- eller bauta-)sten, mens øvrige randsten mangler her. Ca. 9 m fra Ø-ende er højens eneste kammer, et langsstillet kammer sat af 2 sidesten, uden gavlsten eller dæksten. Spredte, mandsløfttunge (og større) sten på højen, især ved dens V-ende og i et ca. 2,5 m bredt bælte tværs over højmidten, afgrænset i begge sider af tværgående rækker af satte sten. Højfylden hæver sig ca. 0,5 m over omgivende terræn, men mangler som nævnt i mellemrummet mellem de to langdysser. En sti fører frem til højen. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv seværdig for sin tydelighed og relative velbevarethed, samt desuden ved samspillet med de omliggende fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links