2504 nedgravning i nord-ende. Set fra N.
.
2511 oversigt. Set fra ØNØ.
.
2508 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
362816
Sted- og lokalitetsnummer
050106-29
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang jordhøj, retn. N-S ca. 1 x 10 m. Ved foden huller efter fjernede randsten. På enden af den flade jordhøj fin- des rund højning ca. 2 m høj, i hvis top dyb gravning, 1 3/4 x 4 x 6 m. Alle store sten er anbragt der af den nuværende ejer undt. 1 randsten i N-enden. Bev. med krat. NMI: ..... ca. 1 x 10 x 50 m. .........

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa høitliggende Bakkeflade mod Aaen [Tryggevælde Aa] ligger en aflang Jordhøi, ved Foden sees flere Steder Huller efter de borttagne Randsten. Paa Enden af den flade regelmæssige Jordhøi findes en rund Høining med jævnet skraanende Sider, i dennes Top sees en flad Fordybning, som kunde være opstaaet ved, at her var borttaget en stor Sten. Afset fra Borttagelsen af Sten er Høien særdeles vel bevaret. Bevoxen med Slaaen. Der synes ikke at være noget træk, som bestemt henviser dette Mindesmærke til Stenalderen, se Lille Taarnby Matr.Nr.3 ([sb.]4). Angaaende Retning, Størrelse o.s.v. se PL. XXVIII 1-2. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerfra antagelig C 3198d...
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Jordhøj, Retn. N-S. ca. 1 x 10 x 50 m. Ved Foden Huller efter fjernede Randsten. Paa enden af den flade Jordhøj findes rund Højning ca. 2 m. h., i hvis Top dyb Gravning, 1 3/4 x 4 x 6 m. Alle store Sten paa Højen er anbragt der af nuværende Ejer, undt. 1 Randsten i N. Enden. Bev. med Krat.[Også fredn. i 1932].
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Ca. N-S. Som fredningsbeskrivelsen. Den omgivende mark tjente som græsgang, men næppe permanent. Trods manglende hegn syntes der ikke at være kreaturskader på højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links