Kammer set fra øst
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39134
Sted- og lokalitetsnummer
080204-28
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rekatangulært dyssekammer i rtn. Ø-V, i indvendigt mål 1,80 m langt, 0,90 m bred. Overligger mangler. I nordsiden 2 bæ- resten, ligeså i syd, 1 endesten i vest, 1 i øst. Rest af langdysse. Udgravet 1951 af Fyns Stiftsmus. Ligger 10 m fra strandbrinken.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumSagen mangler opfølgn. ved reg.Kammer udgravet og restaureret.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRektangulært dyssekammer i retn. ø.-v., i indvendigt mål 1,80 m l., 0,90 m br. Udgravet 1951 af Fyns Stiftsmuseum. Overliggeren mangler. I nordsiden 2 bæresten, ligeså i syd, 1 endesten i vest, 1 i øst. Ligger 10 m fra strandbrinken. Rest af langdysse.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulært, hellekistelignende dyssekammer orienteret Ø/V og sat af ialt 6 lige høje bæresten: 2 på hver langside, 1 for hver ende. Alle bærestenenes øvreender er i niveau med den omgivende jordoverflade, kammerets bund er (efter udgravning i 1951) 0,7 m under denne. Indvendige mål: 1,9 x 0,8 m. Ca 5 m V for kammeret ses 3 store jordfaste sten (heraf tilsyneladende de 2 frilagt ved udgravning) udgørende en ca 4 m lang, N/S-lig række - sandsynligvis randsten i V-enden af den formodede langdysse. Endnu en mulig randsten ses i skovbunden 5 m N for kammeret, og på stranden ligger, umiddelbart under kammeret, 2 sten der meget vel kan ligne nedrasede randsten. 5 m Ø for kammeret ses en svag fordybning, i hvilken en kantrejst sten med en sydvendt kløveflade står. Dette kunne være levn af endnu et kammer. Nogen højning omkring kammeret kan ikke erkendes, kun tilgroede jordbunker, muligvis fra tømningen i 1951. Fredningen bør udvides til at omfatte et areal omsluttet af kystklinten i S, de 3 randsten i V, den enlige (rand-)sten 5 m N for kammeret, og i Ø den have, hvortil anlægget grænser op, dvs. 16x10 m. Kammeret ligger nu kun 4 m fra kanten af den stærkt eroderede klint, der altså siden 1954 er rykket 6 m ind. Med fortsat uændret nedbrydningshastighed (1 m på 5 år) vil kammeret (kamrene) være under nedstyrtning om ca 20 år. Dette bør evt. foregribes med en arkæologisk undersøgelse. Mål: 0,7x16x10 m.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links