Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442577
Sted- og lokalitetsnummer
070609-114
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1895 (C.C.S. Rosenørn-Lehn) Langdysse, 7 x 11 m; ingen jordhøjning. Kammer af 4 bære- sten, hvoraf den ene er væltet ind, og en noget hældende dæksten med flere skålgruber. Randsten: V 4, S 5, Ø 3, N 9. Bøge i skov.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(146) Femsidet Gravkammer, bygget af fire store Sidestene med en anselig Overligger og i en Kvadratisk Omfatning af store reiste Stene. Jorden hæver sig næsten umærkeligt indenfor Stenhegnet. Paa Overliggerens Yderside flere Skaaldannede Fordybninger. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 7 x 11 m, ingen jordhøjning. Kammer af 4 bæresten, hvoraf den ene er væltet ind, og en noget hældende dæksten med flere skålgruber. Randsten: vest 4, syd 5, øst 3, nord 9. Bøge, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Beskrivelse: Ingen jordhøj. Trapezformet/rektangulær stenramme med rette hjørner. Et kammer midt i. Stenrammen: Længde 11 m. Bredde i V 7 m., i Ø 8 m. Orientering: Ø-V. Randsten: Store, kraftige randsten i Ø, i V ca. 0,6 m. høje. Randstenstal passer med fredningslistens: V: 4, S: 5, Ø: 3, N: 9. Af de Ø-lige er et par væltet. Når stenrammen må betegnes som trapezformet, er det især p.g.a. stenmaterialets forskelligartede sværhedsgrad i Ø og V. Anlægget er ret adsplittet. Kammeret: Ca. 6 m. fra V, 4,5 m. fra Ø-enden målt fra randstens yderside. 4 bæresten, 1 dæksten. Af bærestenene er den N-lige skredet noget ind, hvorved dækstenen er skredet ud af oprindelig position. Mål: Ø-S 1,5 m. (indre mål). N-S ca. 1 m. Dækstenens overflade er ca. 1,5 m. over højoverflade. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: I lysning med nyplantet gran, der også er plantet ind over højen. Desuden brombær. Må oprindelig have ligget med udsigt over Guldborgsund. Skovvej fører lige forbi. I samme lysning som sb. 113 (fredningsnr. 4425:76) og orienteret ganske som den. ** Seværdighedsforklaring ** Fint lille anlæg. Synd med det hårdhændede skovbrug omkring. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links