936 randstene i SØ-side. Set fra NØ.
.
933 randstene i NV-side. Set fra SSV.
.
932 oversigt. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
372411
Sted- og lokalitetsnummer
040505-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Langdysse i fold. Tjørnebevokset 7 x 17,5 m. Randsten: NØ 5 (v.), SV 5 (3 v.), SØ 11 (6 v.), NV 11 (9 v.). Nær SV-enden sammenstyrtet kammer.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 17,60 Meter lang fra Nordøst til Sydvest, 7 Meter bred. Et sammenfaldent Gravkammer henimod den sydvestlige Ende. Af Randstenene er mod Nordøst 5 omfaldne, mod Sydvest 2 staaende 3 omfaldne, langs den sydøstlige Side 5 staaende 6 omfaldne, langs den nordvestlige Side 2 staaende 9 omfaldne. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Fold. Tjørnebevokset. 7 x 17 1/2 m. Randsten: NØ. 5 (væltede) SV. 5 (3 væltede) SØ. 11 (6 væltede) NV. 11 (9 væltede). Nær SV.Enden sammenstyrtet Kammer. (bør restaureres og indhegnes).
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille langdysse, 2 x 20 x 9 m, med væltede randsten og rester af stenkammer i SV-enden. Den næsten intakte, men væltede randstenskæde ligger i kanten af lav høj, ud ad hvilken der stikker en del sten af indtil 1/2 m's længde. Høje ca. 0,8 m høj. Top af kammersten ca. 2,0 m over jordoverfladen. Randstenskædens opr. dimensioner 17 x 7 m, nu noget større p.g.a. udadvæltede sten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links