Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221734
Sted- og lokalitetsnummer
140210-96
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 12 m i NØ-SV, 7 m bred, med et firsidet gravkammer, hvis dæksten er afvæltet. 12 randsten bevarede. NMI: Langdysse, godt bevaret, som dekl.

Undersøgelseshistorie

1885
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKammeret [i langdyssen] har en Højde af 5' og Jordfylden er næsten ligesaa høj over Jordfladen. Fylden er smuk lyngklædt og dækker Krandsstenene til begge Sider. Fylden i Kammeret er renset ud i sidste Sommer. Paa Bunden sees nogle tynde Steenskiver baade lige og krumme aldeles som man finder dem i Vrænhøj, Ulstrup Nørre H. og efter de modtagne Forklaringer af Drengen, der har ryddet Kammeret, stod Stenene paa samme Maade. Drengen har ikke seet eller fundet noget. Af Overliggeren, som er afvæltet til Siden, er bortsprængt et Par temmelig store Stykker. Der er stor Sandsynlighed for, at der er store og høje Gangstene under Fylden udenfor Tærskelen, thi denne er meget høj. Dyssen tager sig godt ud med de store Endestene. [[F.M. 1888]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Helt tilgroet i løvtræer og krat. Hverken kammer, randsten eller FM-sten er synlige. Beliggende i udyrket græsmark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links