kammer med gang, set fra ØSØ
.
oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312019
Sted- og lokalitetsnummer
030103-159
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3120-19, 20. Dobbeltjættestue (med to kamre) med gang mod Ø. Græsklædt i ager. Sydkammer 9 sidesten, 3 og 4 gangsten. Nordkammer 2 sidesten, 1 gangsten. Den omliggende høj ca. 12 x 20 m.

Undersøgelseshistorie

1861
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj kaldet "Slaaenbjerg". Der fandtes Urner. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1861
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Udlodden paa Bankerne S. for Vejen ligger en oval Høj med to Gangbygninger, der siges delvis udgravne af Zinck. Højen er 60' l. 47' br. Af Kamrene er det vestre 11' l. 7'2" br., det østre 12'1" l. 6'11" br. Gangene ere ikke udgravne. Højen kaldes "Slaaenhøj". Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDobbeltjættestue (med to Kamre) med Gang mod Øst. Græsklædt i Ager. Sydkammer: 9 Sidesten, 3 og 4 Gangsten. Nordkammer: 2 Sidesten, 1 Gangsten. Den omliggende Høj ca. 12 x 20 m.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbeltjættestue omgivet af mindre højrest (1,1 m høj). Kammeret mod syd har indgang mod øst. Gangen er dannet af 4 og 3 sten. Selve kammeret består af 9 bæresten. Det er uden dæksten. 1 m syd for kammeret ligger 4 større sten på højen. Det nordlige kammer ses som en 5 m lang og ca 3 m bred og 1 m dyb sænkning. To bæresten i kammeret og 1 sten i gangen ses på plads. Mål: 1,6x22x13 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links