Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312021
Sted- og lokalitetsnummer
030103-158
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Depotfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dekl. tingl. 20.11.1979 på matr 2z (aflyst på 1a). Dekl. aflyst. 3/2-1981 på matr 2z og (gen)tinglyst på 1a. Fritstående jættestue. Kammeret regelmæssigt, nærmest rektangulært, 2,8 x 3,5 m, dannet af 9 bæresten, 0,9 - 1,3 m høje. Bærestenene står meget tæt. Tørmur bevaret mellem de 2 bæresten i kammerets nordvæg. I syd en 2,5 m lang gang, 0,5 - 0,8 m bred, dannet af 3 par sidesten, 0,65 - 0,8 m høje, hvoraf det inderste tjener som karmsten. Karmstenene i gangens østside er af- knækket 0,20 m over gulvniveau. Ingen dæksten bevaret. Jættestuen ligger umiddelbart øst for indkørslen til ejen- dommen.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn nu næsten fuldstændig sløjfet Langdysse har ligget Øst paa Lodden. En mindre Gangbygning af usædvanlig Form (Plan optaget af Løffler) med et rundagtig c. 10' vidt Kammer har ligget henimod Langdyssens østre Ende med Gangen pegende i skjæv Vinkel mod Randstens-Linien. Langdyssen har været c. 120' l. i NV-SØ og har indesluttet to rektangulære Gravkamre (foruden Gangbygn) i samme Retning. Det ene skal være udersøgt af Zinck og Lund. Ved Dyssens Sløjfning fandtes udenfor Gravkamrene (ved x) imellem to store Stene, der laa fladt mod hinanden, 6-7 Kiler. Zinck fik dem af dem, der "duede noget".
1881
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestuekammer i Have ved Vej. 9 Sidesten, 2 x 2 Gangsten og 3 Karmsten. (Ingen Dæksten bevarede).
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blå kort. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger i indkørsel lige ud til landevej.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Depotfund

Depotfund, arkæologisk betegnelse for genstande, der er nedlagt i jorden til midlertidig opbevaring eller som offer, og som ikke har forbindelse med begravelser. Se også offerfund og skattefund. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links