Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312020
Sted- og lokalitetsnummer
030103-156
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3120-19, 10. Tingl.: 12/7 1879 proprietær N.H. Møller. Afmærkn.: MS 1887. Fritstående dyssekammer. I ager ved landevej. Stor dæksten, 2 x 2 sidesten, 1 endesten og 1 lavere tærskelsten i SV. NMI: (Beskrivelse ved samt grundplan). Fritstående ......... Seværdig.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFritstaaende Gravkammer bygget af 5 Sidestene med en Tærskelsten mod SSV. 6'7 1/2" l. 5'3" bredest, fredlyst 1879. Det er tidligere afbildet af A.P.Madsen i "Stenalderen" og her betegnet som liggende i en "Langdysse". De Stene, der stode omkring Dyssen ere siden den Tid fuldstændigt sløjfede. Man er noget usikker om det var en Lang- eller Runddysse. (Plan optaget af Løffler).
1881
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1903
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Beskrivelse ved 264/36 samt Grundplan). Fritstaaende Dyssekammer. I Ager ved Landevej. Stor Dæksten, 2 x 2 Sidesten, 1 Endesten og en lavere Tærskelsten i SV. (Seværdig)
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSag om aflysn. + tinglysn. afstedkommet af fejlagtige matr.nr.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer. 5 bæresten og 1 lavere tærskelsten i SV. Overligger på plads. Højde på dyssen er angivet omtrentligt. ** Seværdighedsforklaring ** Flot dyssekammer ca 25 m fra landevej. Dyssekammeret ligger nu i hestefold, men der kunne let skærmes af til adgang langs skel.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint dyssekammer ligger tæt på landevej.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links