Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
262721
Sted- og lokalitetsnummer
010109-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse-rest. Tilbage af hele anlægget er kun en stor skråtstående stenblok, antagelig vestsiden af et N-S orien- teret nu iøvrigt sløjfet kammer. (Kan frigives uden at mu- seet behøver foretage undersøgelse på pladsen). C-højen afmeldt til RAS til 20/9-1990 ************************************* Meget lidt tilbage af højen.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn ødelagt Langdysse med svage Levninger af Jordhøien. N.-S. har den været omtrent 60' lang, Breden har udgjort c. 16'. Ved den nordlige Ende har staaet et Kisteformet Kammer af 4 Sidestene, c. 6' l. N.-S. og 4' bredt. Ved den sydlige Ende staae Levningerne af et andet Kisteformet Kammer, 4 3/4' langt V.-Ø. og 2 5/12' bredt. Dyssen har været omgiven med store, i en Fiirkant stillede Stene. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse-Rest. Tilbage af hele Anlægget er kun en stor skraatstaaende Stenblok, antagelig Vestsiden af et N-S- orienteret nu iøvrigt sløjfet Kammer. Kan frigives uden at Museet behøver at foretage Undersøgelse af Pladsen.
1942
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2627:21, Status: C
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget lidt tilbage.
1990
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1993
Museal udgravning - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links