Oversigt fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262711
Sted- og lokalitetsnummer
010109-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 3,8 x 24 m. Siderne og særlig østsiden stærkt afgravet. Overfladen i det hele taget ujævn. På toppen et generalstabs- målepunkt d.v.s. en i højen nedgravet 8-kantet cementblok hvori indstøbt jernrør. En krone ses og bogstaverne MV læses på cementblokkens overside. Bevokset med gran og græs. I ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Baunebakke", en paa en høi Bakke liggende, meget ødelagt Gravhøi, hvori der i en Steensætning er fundet de til Museet f.d.O. indsendte (1883) Bronzesager, NM B 3216-3226. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,8 x 24 m. Siderne og særlig Østsiden stærkt afgravet. Overfladen i det hele taget ujævn. Paa Toppen et Generalstabs-Maalepunkt d.v.s. en i Højen nedgravet 8-kantet Cementblok hvori indstøbt Jernrør. En Krone ses og Bogstaverne MV læses på Cementblokkens Overside. Bevokset med Gran og Græs. I Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som er ca. 4 m høj, 26 m (n-s) x 20 m (ø-v). Høj, hvis østlige trediedel er bortgravet. Højen fremstår derfor med en stejl, østlig side ved hvis fod der er en større fordybning - vist forårsaget af kreaturer. Også vestsiden er relativ stejl, hvor imod den sydveslige og sydlige side skråner pænt. Flere steder i de stejle sider ses åbne områder med begyndende erosion. Der sås ingen generalstabsmærke i toppen. Bevokset med græs og unge løvtræer. Højen må være plejet for vegetation for få år siden. Beliggende i ager (nu græs for kreaturer) nær bygninger. Fra højen er der en god udsigt. 05.10.1989. Hegning påtalt og det østlige hegn rykkes længere udad. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Hegnet er ikke flyttet se foto 2

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links