Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26283
Sted- og lokalitetsnummer
010112-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 0,5 m x 8 m x 26 m. (NNV-SSØ). Ved nordenden er et kammer i højens længderetning, bygget af 4 sten, hvoraf den sydlige er lavere end de andre. Over kamret en stor overlig- ger. Ca. 6 m syd herfor er et kammer lagt på tværs af højens længderetning og bygget af 4 sten, hvoraf den vestlige er la- vere end de andre. Over kamret en overligger. Ca. 6 m fra hø- jens sydende ligger et kammer i højens længderetning og byg- get af 4 sten, hvorpå en stor overligger. Randsten: N: 1, Ø: 20, S: 2, V: 11. Græsklædt i skov NMI: Mindesmærket restaureret.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 64' lang N.t.V.-S.t.Ø., 20 3/4' bred henimod den sydl. Ende. Randstene: i den n. Ende 2, hvoraf 1 stor, den v. Side 8, den ø. Side 10, den s. Ende 3, alle opretstaaende. 22' fra den n. Ende et ødelagt kisteformet Kammer, hvoraf kun en 6 1/2' lang Sidesteen (Retning V.-Ø.) er bevaret. 15' fra den s. Ende et kisteformet Kammer, Retning N.t.V.-S.t.Ø. 1 stor Steen paa hver Side, 1 Steen for hver Ende (indeklemte imellem Sidestenene), en afvæltet Overligger, 6 1/4' lang. Gravrummet: 4 3/4' langt, 2 1/2' bredt, 3' dybt.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1939.
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 0,5 x 8 x 26 m (NNV-SSØ). Ved Nordenden er et Kammer i Højens Lægderetning, bygget af 4 Sten, hvoraf den sydlige er lavere end de andre. Over kamret en stor Overligger. Ca. 6 m syd herfor er et Kammer lagt paa tværs af Højens Længderetning og bygget af 4 Sten, hvoraf den vestlige er lavere end de andre. Over Kamret en Overligger. Ca. 6 m fra Højens Sydende ligger et Kammer i Højens Længderetning og bygget af 4 Sten, hvorpaa en stor Overligger. Randsten: N:1, Ø:20, S:2, V:11. Græsklædt i Skov. Mindesmærket restaureret.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links