Foto, oversigt
.
Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302516
Sted- og lokalitetsnummer
010202-223
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 21/4 1891 (Kroejer H. Nielsen i henhold til reser- vation i skøde fra Svanholm Gods.) Langdysse, 26 m l, 10 m br. Randsten: NØ 3, NV 20, SV 3, SØ 18. Kammer af 3 sidesten, en udvæltet, 1 dæksten. Græsklædt med en- kelte træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå temmelig flad mark ligger en særdeles vel bevaret langdysse i retningen nnø-ssv, 76' l. 26 1/2' br. over midten. 35' fra den nnø. ende ligger i samme retning, som dyssen et af en overligger dækket gravkammer, der synes at være af mandslængde, men hvis øsø sidesten er opgravet og ligger ved siden af kammeret. På den flade overligger ses flere (mindst 13) halvkugleformede fordybninger uden bestemt orden. Den største af disse er 4" i diameter. Af randstenene findes alle 18 i tallet bevarede på øsø. side, 19 - en synes borttaget udfor gravkammeret- på den vnv. side. Der står 3 markerede endestene for hver ende, hvilket antal på grund af formen er tydeligst mod ssv. Disse stene ere ikke større - den højeste er 4'5" - end de andre randstene, men af en mere toppet form. Flere af randstenene ses at have en nogenledes overensstemmende form med tvende brede sider. Langdyssen er ved loddens salg fra Svanholm gods forbeholdt det offentlige. (Det var påtænkt allerede ifjor af ejeren, som ikke havde forstået bestemmelsen om oldtidsminderne i skødets @ [paragraf] 8, at rydde dyssen, men ved et tilfælde blev det opsat til indeværende efterår. Ejeren er imidlertid nu gjort opmærksom på, at dyssen er fredet, og det betydedes ham yderligere, at den mindste beskadigelse vilde påføre ham mulkt). Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 26 m l., 10 m br. Randsten: NØ 3, NV 20, SV 3, SØ 18. Kammer af 3 Sidesten, en udvæltet, 1 Dæksten. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStår på lav jordsokkel. Bund af randsten skønsmæssigt anslået 1/2 m over omgivende terræn. De 10 m bredde er soklens, ikke dyssens. Af randstenene er enkelte i Ø-siden udvæltede, men ikke nedfaldne fra soklen, og V-sidens randsten er næsten jorddækkede. Central- og N-partiet tæt overgroet med løvkrat. Sydenden er klædt i græs og lave urter. Frit på ager. Pleje i form af sanering for krat og buske ville i høj grad pynte, og dyssen ville være en virkelig gevinst for trafikken på vejen lige syd for. Endte sagen F. 550-770 imidlertid som politisag, og er der tale om samme ejer, er denne mulighed næppe til stede. Mål: 1,5x26x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig, selv i overgroet tilstand. Ikke offentligt tilgængelig, men beliggende kun 20 m fra offentlig vej i S. Fuldt synlig herfra. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links