Oversigt - fra SØ
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282816
Sted- og lokalitetsnummer
010508-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse orienteret VNV-ØSØ og ca. 20 m lang og 10 m bred. Mod N en større tilgroet nedgravning, hvor anta- gelig et kammer har stået, Den VNV-lige og største del sløj- fet. Omkring den ØSØ-lige del ses 7 randsten rejst af en tidligere ejer. En stensætning mod ØSØ er af nyere dato. Græs og træbevokset i lille plantning. NMI: "Kærlingbakke"

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKjærlingbakke, den østsydøstlige Deel af en Langdysse, hvis sløifede v.n.v. Deel har ligget paa den tilstødende Mark, Matrno. 4 af Tjæreby (Tjærebygaard), i hvis Høifyld Trækul samt Leerkar med brændte Been ere fundne. Den til Veslegaard hørende Deel af Langdyssen er 108' lang V.t.Nv.-Ø.t.Sø. og i Enden 31' bred, paa den vestlige Side er der endnu 9 Randstene, hvoraf de 3 længst imod N. staae opreist, paa den østlige Side ere 3 Randstene, hvoraf den midterste staaer opreist, tilbage. Der er intet Kammer, og Jordhøien er stærkt afgraven. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Langdysse orienteret VNV-ØSØ og ca. 20 m. lang og 10 m. bred. Mod N en større tilgroet Nedgravning, hvor antagelig et Kammer har staaet. Den v.n.v.lige og største Del sløjfet. Omkring den ø.s.ø.lige Del ses 7 Randsten rejst af en tidligere Ejer. En Stensætning mod ØSØ er af nyere Dato. Græs- og træbevokset i lille Plantning.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTresidet højrest, 14 m. lang og 9 m. bred. Højden indtil 1,5 m. De i nyere tid rejste randsten har lige front i Ø, men tenderer langs sydsiden mod cirkelform. Bevokset med 3 halvgamle bøge og 1 birk spredt på højen. Hertil en del løvkrat, især på N-siden. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i lille udsparet areal med halvgamle bøge og birke, omgivet af dyrket mark til alle sider. Sanering er meningsløs, da anlægget er utilgængeligt for offentligheden og ikke synligt fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links