OS, nord siden af yngste gennemløb, set fra SSV
.
OS, syd siden af yngste gennemløb, set fra N
.
OS, syd siden af yngste gennemløb, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5335141
Sted- og lokalitetsnummer
060205-292
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølleanlæg ved Grødby Å ca. 100 m VNV for Skovgård. Den eksisterende vejdæmning er anlagt på mølledæmningen, der er synlig nord for den private adgangsvej. Anlægsresterne repræsenterer formentlig to faser, hvoraf det yngste har haft gennemløb ca. 40 m øst for nuværende åløb. Syd for vejen findes resterne af hjulkisten og en sluse, som har haft stigbord. Et ældre gennemløb ses ca. 10 m øst for nuværende åløb. Nord for dæmningen findes to korte jordvolde, hvor imellem et mølleløb har passeret. Syd for dæmningen en langsgående jordvold, som har adskilt de to løb. Dæmningens totale længde er ca. 50 m. Den er op til 2,5 m høj, men er tydeligt forhøjet i forbindelse med anlæggelse af adgangsvejen.Vandmølleanlæg ved Læså i Vejrmøllegårds have. Anlægget består af en med store sten og jordfyld opbygget ca. 80 m lang 3 – 4 m bred og 1,5 m høj Ø - V gående dæmning. Dæmningen svinger svagt s- formet ned langs møllerenden. Møllerenden er stensat - renoveret i nyere tid - og passerer gennem den ligeledes renoverede hjulkiste. Der er etableret en overløbssluse ved åens hovedløb og sluse med stigbord i mølleløbet.

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderMølleanlæg ved Grødby Å.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links