OS af nordvestlig del af dæmning, set fra SØ
.
sektion af nordvestlig del af dæmning, set fra SV
.
sektion af nordvestlig del af dæmning, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5033190
Sted- og lokalitetsnummer
060106-224
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølledæmning. Dæmningen, som ligger dels på statens grund, og dels på naboens grund, er ca. 40 m lang, orienteret omtrent NV – SØ.Den SØ-lige del af dæmningen, uden for skovens jord, og til vandløbet, er 26 m langt, ca. 4 m bredt og op til 1,25 m højt nærmest vandløbet, hvor den er højst. Hvor vandløbet passerer dæmningen, er denne afbrudt over en strækning på 4 m. Fra gennemløbet og til skellet til skovens jord, findes stadig en 4 m lang strækning af dæmning beskrevet som ovenfor. På hele strækningen til skellet, har dæmningen været beklædt med sten på opstrøms side, hvoraf flere sidder tilbage. Skellet, som også er sogneskel, er et stendige, der er bygget tværs hen over dæmningen.På skovens jord, NV for skellet, ses den resterende 10 m lange strækning af dæmningen. Den er her ca. 3 m bred, 0,75 m høj og med stensætning på begge sider.Helt i NV-enden, en vejkiste/stenkiste på tværs gennem dæmningen. Kisten er 3 m lang, 45 cm bred, 30 cm høj af et skifte sten i højden. Kun de 3 midterste dæksten sidder tilbage – det hele fuldt synligt.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links