Oversigt, set fra VSV
.
Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5033117
Sted- og lokalitetsnummer
060106-198
Anlæg
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Vang Møllebæk Beliggende ca. 100 m NV for Vester Borregård. Dæmningen, der ligger umiddelbart vest for gården, er restaureret i nyere tid. Den har nu en længde på godt 15 m og en bredde ved basis på ca. 4 m. Dammen er retableret. Ca. 20 m nedenfor dæmningen findes en ældre overkørsel med stenkiste, som kan have haft stigbord. Godt 10 m nedenfor denne findes selve mølleanlægget. Løbet mod NØ, som nu er tørlagt, har været møllerenden. Møllekisten står næsten intakt, og en lejesten er på plads i SV lige side. Bortset fra den ombyggede øvre dæmning står anlægget urørt.

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølle ved Vang Møllebæk.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links