7493 oversigt. Set fra S.
.
6830 del af dæmning, stensat vestside. Set fra SV.
.
6829 del af dæmning. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4127143
Sted- og lokalitetsnummer
050206-258
Anlæg
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1859 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4127:143 Dæmning. Mølledæmningen er ca. 160 m lang, ca. 12 m bred og 1,6 m høj. Vestsiden er stensat af marksten og kløvede sten.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Museum SydøstdanmarkMølledæmning til opdæmning af vand på Sømarken (tidligere Store Møllesø) til vandmølledrift. Ca. 160 m lang omtrentligt N-S, 12 m bred i bund, 3 m bred i top og 1,6 m høj. Vestsiden stensat af marksten og kløvede sten. Beliggende i Stampeskovens vestlige kant og ca. 600 m vest for mølledæmning med sted- og lok.nr. 050206-257.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links