sydlige dæmning set fra nord
.
nordlige dæmning set fra nord
.
nordlige dæmning set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370755
Sted- og lokalitetsnummer
200201-197
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1900 e.Kr.)

Original fredningstekst

Anlægget består af en dæmning med møllekanal, sluse og frisluse foruden 3 broer. To broer fører over henholdsvis møllekanal og frisluse. Dæmningen er orienteret SSV-NNØ med to næsten vinkelrette sving. Den er 200 m lang, indtil 10 m bred ved kronen og indtil 23 m bred ved fod. Den hæver sig indtil 2,5 m over omgivende terræn. En bro (1) fører over møllekanalen ved dæmningens sydende. En bro (2) fører over frislusen. En bro (3) fører fra dæmningen over til voldstedet med Gram slot, reg.nr. 3707:54. Bro 1 og 2 består af nittede stålkonstruktioner, der hviler på brofæstere af granitkvadrer. Hver stålkonstruktion består af 2 hovedgitterdragere forbundet med et jernristeværk, som kørebanen hviler på. Hovedgitterdragerne er også broernes gelændere. På bro 1 er de 1,4 m høje, målt fra underkanten af hovedgitteret og 13,4 m lange. Der er på siden monteret et ca. 30 cm højt gelænder på det gamle. På bro 2 er hovedgitterdragerne 15,6 m lange og 1,8 m høje. Gennemløbet på bro 1 er 12 m bredt, 1,8 m højt og 6 m langt. Gennemløbet på bro 2 er 14,5 m bredt og 2 m højt og 6 m langt. Bro 3 er opført af råt tildannede granitkvadrer med hvælving, samt brøstning af tegl. Gennemløbet er 6 m langt, 2 m bredt og 1,3 m højt. Hver facade er 4 m bred og 2 m høj. Dæmningen stemmer vandet fra Gram å op i Gram slotssø og i voldgraven ved Gram slot. Møllekanalen leder vandet fra søen over til et elektricitetsværk, der ligger umiddelbart vest for dæmningens sydende. På dæmningen løber landevej nr. 504. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Fredningsgrænsen langt dæmningen følger matrikelskellet til matr.nr. 154 som vist på vedlagte deklarationsrids.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links