Oversigt - Set fra N-NV
.
Indskrift - Set fra N-NV
.
Siden - Set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33303
Sted- og lokalitetsnummer
020309-50
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten. "Collins Sten". Natursten, 160 x 70 cm ved grunden og 190 cm høj. På NNV-siden, er øverst indhugget en krone og herunder teksten: FVI CIX * KONGELUNDEN ANLAGDES 1818 – 1845 MED KONGENS BIFALD OG STØTTE AF JONAS COLLIN SOM PRÆSIDENT I DET KONGELIGE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB * KONGEN LOD REISE DENNE STEN 1898 Kronen, FVI, CIX og JONAS COLLIN er guldbelagt. Øvrige tekster er sortmalede.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMindesmærke for Frederik IX. "Kongelunden anlagdes 1818-1845 med Kongens bifald og støtte af Jonas Collin som præsident i Det Kongelige Landhusholdningsselskab. Kongen lod rejse denne sten 1898"
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiMindestenen: Natursten, 160 x 70 cm ved grunden og 190 cm høj. På siden, som vender mod N-NV, er indhugget: Øverst: En krone Herunder: F VI C IX * KONGELUNDEN ANLAGDES 1818 - 1845 MED KONGENS BIFALD OG STØTTE AF JONAS COLLIN SOM PRÆSIDENT I DET KONGELIGE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB * KONGEN LOD REISE DENNE STEN 1898 Kronen, F VI, C IX og navnet JONAS COLLIN er guldbelagt. Resten af teksterne er sortmalede. Historie: Kongelunden blev anlagt og beplantet i perioden 1818-845 på et areal, som blev købt af ”Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab” på foranledning af selskabets daværende præsident, geheimeråd Jonas Collin. I 1818 var der ingen skov på Amager, idet den oprindelige skov var blevet fældet for at skaffe brænde, gavntræ og landbrugsjord, og de sidste skovrester blev hærget og brændt af under Svenskekrigene (1657-60). Collin opfordrede derfor bønderne i St. Magleby til at der skulle plantes skov på deres fælles græsningsarealer på Amagers sydspids. Kong Frederik VI støttede ideen med 16.000 rigsdaler, og arbejdet påbegyndtes. Det var også Frederik VI der i en resolution fra 1830 officielt navngav skoven på Amager til ”Kongelunden”.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Se alle artikler om monumenter og mindesmærker

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links