Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311127
Sted- og lokalitetsnummer
230302-230
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Kantstillet sten af granit, Facade mod SV, d.v.s. mod gade og gangsti. 70 cm høj, 70 cm bred, 40 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Indskrift: Sort skrift, versaler. SEKLT. N. ROTHENBORG MUUS VED. 4. BATL. FALDEN DEN 5.6.1848. Beliggenhed: Stenen står i gaffel mellem gangsti og Dybbøløstenvej, ved hæk ind mod have (Dybbøløstenvej 46). *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. oktober 1938. Niels Rothenborg blev født i København 1827. Hans fader var Krigsråd og lærer ved Landkadetakademiet. Under oberstløjtnant Bloms fremrykning mod Dybbøl under kampen den 5. juni 1848 faldt Rothenborg Muus. Den 8. juni blev han begravet på Sønderborg Kirkegård (se 4311:215, Raben nr. 249).

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links