Bagside af mindesten
.
Bagside af sten
.
Mindesten forside
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
440914
Sted- og lokalitetsnummer
220102-321
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1941 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4409:14 Mindesmærke Padborg. Mindesmærke. Mindestenen står på et fladt, cirkulært plateau, der er 5 m i diameter, og brolagt med chaussésten. I midten står en 1,2 x 0,7 m stor og 1,7 m høj sten på et granitfundament omgivet af en grusbelægning. På forsiden af stenen er indhugget en engel og inskriptionen: ”Overgendarmerne A.S. Albertsen. J.P. Birk. A.A. Hansen. Skudt af civilklædte Personer 9. April 1940”. På bagsiden er indhugget inskriptionen: ”Pligttro i satte Livet til med Eders Kald i Pagt. Hav Tak fra Fædreland og Folk for trofast Grænsevagt. Reist af Landsmænd”. Teksten på for- og bagside er opmalet med sort farve. Bag mindestenen står en hvidmalet flagstang med rødmalet betonfundament.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenMindesmærke. Mindestenen står på et fladt, cirkulært plateau, der er 5 m i diameter, og brolagt med chaussésten. I midten står en 1,2 x 0,7 m stor og 1,7 m høj sten på et granitfundament omgivet af en grusbelægning. På forsiden af stenen er indhugget en engel og inskriptionen: ”Overgendarmerne A.S. Albertsen. J.P. Birk. A.A. Hansen. Skudt af civilklædte Personer 9. April 1940”. På bagsiden er indhugget inskriptionen: ”Pligttro i satte Livet til med Eders Kald i Pagt. Hav Tak fra Fædreland og Folk for trofast Grænsevagt. Reist af Landsmænd”. Teksten på for- og bagside er opmalet med sort farve. Bag mindestenen står en hvidmalet flagstang med rødmalet betonfundament. Mindestenen er sat over tre grænsegendarmer, der tidligt om morgenen den 9. april 1940 blev dræbt ved den sydlige jernbaneviadukt i Padborg af civilklædte agenter fra det tyske Abwehr. Agenterne har antageligt troet, at de tre gendarmer var ved at sprænge jernbanebroen, hvilket dog ikke var tilfældet. I efteråret 1940 besluttede sognets beboere, at der skulle opstilles en mindesten. Formand for udvalget var postmester Grøn-Madsen, og indsamlingen skete blandt sognets beboere. Umiddelbart inden afsløringen fik Grøn-Madsen besked fra Statsministeriet om at fjerne sætningen ”Skudt af civilklædte Personer” fra stenen. Denne del af inskriptionen blev derfor udfyldt med stenkit, men teksten kunne dog alligevel læses i regnvejr. Stenen blev afsløret på stedet den 4. maj 1941 under stor deltagelse, men uden grænsegendarmeriets chef, der ikke ønskede at deltage efter sletningen af teksten fra stenens inskription. Stenens udsmykning er udført af billedhugger Bomand Utzon-Franck, og verset forfattet af Hansigne Lorenzen. Kilde: Anders Bjørnvad ”Krigens Monumenter 1940-45” side 15-16. Odense Universitetsforlag 1999.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links